Doneren

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.

Eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom (zie hieronder meer informatie), maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.  Tot slot: elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van Marijn & Esther. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering. 


Structureel of eenmalig doneren

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Er is voor en na de uitzending veel geld nodig. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.

Overzicht Nieuwsbrieven

Vul uw eigen inhoud in.