Nieuws

Nieuwsbrief Juni 2018

‘En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoe- digheid en ontzag’ (1 Petrus 3:15). Met deze tekst werden wij alweer ruim een jaar geleden uitgezonden naar Arn- hemland-Australië. We voelen ons steeds meer thuis in Yirrkala en de contacten met de Yolŋu breiden zich uit. We zijn God dankbaar voor Zijn zorg over ons.

Lees de nieuwsbrief nummer 14


Structureel of eenmalig doneren

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Er is voor en na de uitzending veel geld nodig. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.

Overzicht Nieuwsbrieven

Ieder kwartaal geven we een nieuwsbrief uit, blijf door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte. Bekijk de inmiddels verschenen nieuwsbrieven hiernaast.


Vul uw eigen inhoud in.