Nieuws

Nieuws uit Australië

Een kleine maand geleden hebben we gehoord dat het beroep piloot weer teruggeplaatst is op de lijst voor tijdelijke werkvisums! Dat betekent dat wij alsnog naar Arnhemland kunnen gaan, als alles goed verloopt. Wonderlijk hoe God hierin leidt. Op dit moment is de aanvraag voor ons werkvisum in behandeling. Dit kan echter 4-7 maanden duren. 


Structureel of eenmalig doneren

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Er is voor en na de uitzending veel geld nodig. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.

Overzicht Nieuwsbrieven

Ieder kwartaal geven we een nieuwsbrief uit, blijf door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte. Bekijk de inmiddels verschenen nieuwsbrieven hiernaast.


Vul uw eigen inhoud in.