TFC


'We zijn erg blij en dankbaar dat we een enthousiaste thuisfrontcommissie om ons heen hebben staan die samen met ons dit werk mogelijk willen maken. 
Onze TFC bestaat uit familie, vrienden en gemeenteleden. Wij kunnen dit werk niet doen zonder dat zij ons daarbij helpen.'

Wie vormen TFC de Zwart?

De TFC bestaat uit Marijn van Poelje (voorzitter), Martijn Hoogendoorn (Voorlichting en Presentaties), Han de Bruijn (Penningsmeester), Elise Verdouw (Secretaresse en Nieuwsbrieven), Nelleke Goudriaan (Acties), Nanda Davelaar (Gebedscoördinator) en Gertrude Kortleven (Acties). Met elkaar zullen we de bovengenoemde taken verrichten. 

Wij zijn de ThuisFrontCommissie (TFC) die Marijn & Esther zal ondersteunen bij hun uitzending voor Mission Avaiation Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en gemeenteleden zijn we door hen gevraagd en willen we hen graag bijstaan op allerlei gebieden. 

Wat doet een ThuisFrontCommissie?

De TFC zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor Marijn & Esther en nauwe contacten met hen onderhouden. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van de nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie uitwisseling tussen de thuisgemeente en de familie de Zwart. Ook geeft de TFC presentaties op verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied. Marijn & Esther kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning.

Helpt u ook mee?

Marijn & Esther zijn samen met ons als TFC druk bezig met de voorbereiding op hun toekomstige uitzending voor MAF. Maar ook u hebben we nodig!

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.

Eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom, maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag. 

Tot slot: elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van Marijn & Esther. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering. Alvast hartelijk dank voor uw steun!


Structureel of eenmalig doneren

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Er is voor en na de uitzending veel geld nodig. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.

Overzicht Nieuwsbrieven

Vul uw eigen inhoud in.